Jubileusz 40 – lecia Zespołu „Borowianki” z Raciborowic – Kolonii

4 lipca 2023

W dniu 30.06.2023r. odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 40 – lecia działalności Zespołu „BOROWIANKI”. Głównym organizatorem tego święta był Zespół „Borowianki” z Raciborowic – Kolonii i Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu. Uroczystość rozpoczęta została Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Buśnie, odprawioną przez Księdza Proboszcza – Piotra Rawlika.

Na tę uroczystość przybyli zaproszeni goście:

– Beata Augustynek – Radna Powiatu Chełmskiego, która również reprezentowała Starostę Chełmskiego

– Dorota Bezler – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Chełmie

– Jan Rudnicki – Prezes Zarządu Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Chełmie.

Nie zabrakło również władz samorządowych. Obecny był Przewodniczący Rady Gminy Białopole – Waldemar Wilgos i Radni Artur Łukaszewski i Wiesław Napora oraz Wójt Gminy – Henryk Maruszewski. W uroczystości uczestniczyli też Kierownicy i przedstawiciele miejscowych zakładów pracy i organizacji.
Na uroczystość przybyła również Alicja Wróblewska – żona zmarłego instruktora Jerzego Wróblewskiego oraz Teresa Wolnicka dawna członkini zespołu.

Przybyłych gości powitała Anna Pietraszek – kierownik organizacyjny Zespołu Borowianki, następnie Elżbieta Kudrej – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Białopolu w skrócie przedstawiła historię powstania zespołu oraz podsumowała ich liczne osiągnięcia.

Zespół „Borowianki” z Raciborowic – Kolonii powstał w 1983 r. przy Kole Gospodyń Wiejskich, od 2001 r. nieprzerwanie działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Białopolu. Pierwszym instruktorem muzycznym był  Zbigniew Kasperkiewicz, następnie  Jerzy Wróblewski, aktualnie zespół prowadzi  Arkadiusz Pydyś, a sprawami organizacyjnymi zajmuje się Anna Pietraszek. Każdego roku zespół bierze udział w uroczystościach kulturalnych organizowanych na terenie naszej gminy, jak również w gminach sąsiednich. Wykonuje stare, czasami zapomniane pieśni ludowe i patriotyczne, kolędy i pastorałki. W 2007 r. Zespół został odznaczony Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, natomiast w 2018r. na 35 – lecie swojej działalności otrzymał akt nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Chełmskiego” i medal honorowy zatwierdzony mocą Kapituły Zarządu Powiatu Chełmskiego. Zespół Borowianki ma nagrane cztery płyty, pierwsza wydana przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Chełmie pt.: „Nadbużańskie granie i śpiewanie – pieśni okolicy” cz.1 i 2, druga płyta w czerwcu 2013r. zrealizowana w ramach Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich pt.: „W cieniu starych drzew”, na której można usłyszeć utwory ludowo – biesiadne oraz zobaczyć członkinie zespołu w regionalnych strojach busienieckich, trzecia płyta pt.:„20 lat minęło… Borowianki”. W 2018r. Zespół uczestniczył w projekcie pod nazwą „Festiwal Dźwięki i Brzmienia. Muzyczne tradycje Białopola i okolic”, realizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych Pro Futuro. Podczas realizacji zadania została wydana kolejna płyta pt. „Borowianki. Śpiewajmy razem”. W 2017r. Starostwo Powiatowe w Chełmie wydało publikację promującą twórczość ludową pt: „Zespoły ludowe powiatu chełmskiego”, również i tam znalazł się zespół „Borowianki”. Zespół można było usłyszeć też w Roztoczańskiej Liście Przebojów Ludowych na antenie Katolickiego Radia Zamość. „Borowianki” biorą udział w wielu przeglądach i festiwalach twórczości ludowej, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Głównym celem działań Zespołu było i jest kultywowanie tradycji ludowych i zachowanie ich dla przyszłych pokoleń. Skład zespołu przez te 40 lat uległ pewnym zmianom, jednak Panie starają się śpiewać profesjonalnie i oddają się w całości swojej pasji, jaką jest muzyka. Dzięki licznym występom na różnych uroczystościach i świętach, do których można zaliczyć między innymi: Dzień Matki i Dziecka, Gminne Święto Plonów, Święte Wieczory, Spotkanie Opłatkowe, pielęgnują nasz lokalny folklor.

W dalszej części uroczystości Wójt Gminy Białopole – Henryk Maruszewski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy – Waldemarem Wilgosem złożyli życzenia i gratulacje oraz przekazali nagrodę i kwiaty dla Jubilata. Zespół obdarowany został listami gratulacyjnymi, nagrodami i upominkami od przybyłych gości. Dla świętujących Jubilatów oraz dla wszystkich gości zaśpiewał Krzysztof Gągoł z Raciborowic, nie mogło również zabraknąć koncertu najpiękniejszych melodii ludowych śpiewanych przez Jubilatów.

Następnie wszyscy zaproszeni zostali na poczęstunek. Jak przystało na tak wyjątkową uroczystość nie zabrakło również jubileuszowego tortu, ufundowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu.

W tym Jubileuszowym dla Borowianek roku wystąpiliśmy z wnioskami do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie zbiorowej nagrody okolicznościowej z Funduszu Promocji Kultury oraz do Starostwa Powiatowego w Chełmie. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i Zespół otrzymał nagrody pieniężne. Serdecznie gratulujemy laureatom.

Aktualny skład Zespołu tworzą:

Arkadiusz Pydyś – instruktor muzyczny

Anna Pietraszek – kierownik organizacyjny

Petronela Szadowska

Anna Repeć

Danuta Kaniosz

Krystyna Tor

Jadwiga Chabernal

Zdzisław Chabernal

Wioletta Pietraszek

Dziękujemy naszym rubinowym Jubilatom za ich trud, zaangażowanie, miłość do pieśni ludowych i długoletnią promocję naszej gminy, życzymy zdrowia
i dalszych sukcesów artystycznych na kolejne lata działalności.

                                          

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30