Wójt Gminy
Henryk Maruszewski

82 568-22-04
606-432-739
hmaruszewski@bialopole.eu
Zastępca Wójta Gminy
Marzena Kołodyńska
82 568-24-39
518-637-399
mkolodynska@bialopole.eu
Skarbnik Gminy
Anna Prucnal
82 568-22-39
502-680-426
aprucnal@bialopole.eu