1. Karczmarczyk Marcin – Przewodniczący Rady Gminy

2. Pawelec Sławomir – Wiceprzewodniczący Rady Gminy

3. Adamek Jarosław

4. Augustynek Henryk

5. Chryszczak Sławomir

6. Daniluk Ryszard

7. Gałczyński Mariusz

8. Gałczyński Tomasz

9. Goszczyński Leszek

10. Ilasz Marzenna

11. Janiuk Stanisław

12. Ostrowski Stanisław

13. Rakowiecki Damian

14. Stryluk Ela

15. Zarek Grzegorz