1. Waldemar WILGOS – Przewodniczący Rady Gminy
2. Mieczysław NIEDŹWIEDZKI – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
3. Kazimierz CIĘŻKI
4. Ryszard DANILUK
5
Lucjan DOWIERCIAŁ
6. Leszek GOSZCZYŃSKI
7. Mariusz KAMIŃSKI
8. Agnieszka BINIASZEWSKA
9. Mariusz KRASNOWSKI
10. Sławomir LEŚNICKI
11. Artur ŁUKASZEWSKI
12. Edward MAJEWSKI
13. Wiesław NAPORA
14. Sławomir PAWELEC
15. Henryk STANISZEWSKI