Komisja Rewizyjna Rady Gminy Białopole

 

L.p. Nazwisko i imię Funkcja
 1.  Goszczyński Leszek  Przewodniczący
 2.  Kamiński Mariusz  Członek
 3.  Napora Wiesław  Wiceprzewodniczący
 4.  Krasnowski Mariusz  Członek
 5.  Dowierciał Lucjan  Członek

 

Komisja  Zdrowia, Oświaty, Kultury oraz Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

 

L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1. Biniaszewska Agnieszka Członek
2. Leśnicki Sławomir Przewodniczący
3. Daniluk Ryszard Członek
4. Wilgos Waldemar Członek
5. Łukaszewski Artur Wiceprzewodniczący

 

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Białopole
 

 

L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1. Staniszewski Henryk Przewodniczący
2. Majewski Edward Wiceprzewodniczący
3. Ciężki Kazimierz Członek
4. Niedźwiedzki Mieczysław Członek
5. Pawelec Sławomir Członek

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białopole

 

L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1. Ciężki Kazimierz Przewodniczący
2. Staniszewski Henryk Członek
3. Leśnicki Sławomir Członek
4. Goszczyński Leszek Wiceprzewodniczący