Struktura urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy

 1. WÓJT GMINY
  – Aneta Radomska, tel. 82 568-22-04, 606 432 739, aradomska@bialopole.eu
 2. ZASTĘPCA WÓJTA, STANOWISKO DS. OPŁAT LOKALNYCH I PODATKU VAT
  – Marzena Kołodyńska, tel. 82 568-24-39, 518 637 399, mkolodynska@bialopole.eu
 3. 3SEKRETARZ GMINY, STANOWISKO DS. OBSŁUGI RADY GMINY, PROMOCJI I INFORMATYKI URZĘDU

   SEKRETARIAT
tel. 82 568-22-04

 1. SKARBNIK GMINY
  – Anna Prucnal, tel. 82 568-25-95, 502-680-426, aprucnal@bialopole.eu
 2. STANOWISKO DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ, INWESTYCJI i ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  -Lucyna Wojtaczka,  tel. 82 568-24-39, lwojtaczka@bialopole.eu
 3. STANOWISKO DS. GOSPODARKI ZIEMIĄ, MIENIEM KOMUNALNYM I OGÓLNO-ROLNYCH
  -Grzegorz Kurpa, tel. 82 568-22-15, gkurpa@bialopole.eu
 4. STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
  -Edyta Krzewska, tel. 82 568-22-15, ekrzewska@bialopole.eu
 5. STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ
  -Magdalena Kapluk, tel. 82 568-26-17, 502-680-471, mkapluk@bialopole.eu
 6. STANOWISKO DS. ORGANIZACJI I KADR
  – Anna Cichacka, tel. 82 568-22-04, acichacka@bialopole.eu
 7. ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO, STANOWISKO DS. WOJSKOWYCH, EWIDENCJI LUDNOŚCI I OŚWIATY
  – Jolanta Masłowska, tel. 82 568-22-39, jmaslowska@bialopole.eu
 8. STANOWISKO DS. WYMIARU ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH
  – Katarzyna Rogalska, tel. 82 568-26-17, 502-680-395, krogalska@bialopole.eu
 9. STANOWISKO PRACY DS. OBRONNYCH, P. POŻAROWYCH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  – Krystyna Maleszyk, tel. 82 568-22-39, kmaleszyk@bialopole.eu
 10. STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
  – Dorota Śliwa, tel. 82 568-26-17, dsliwa@bialopole.eu
 11. STANOWISKO DS. BUDOWNICTWA i  PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO – Mirosław Świetlicki, tel. 82 568-22-15,  mswietlicki@bialopole.eu

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ   

 1. KIEROWNIK
  – Dorota Napora, tel. 82 568 22 46, 514-153-072
 2. STRASZY PRACOWNIK SOCJALNY
  – Anna Gągoł, tel. 82 568 22 46
 3. PRACOWNIK SOCJALNY
  – Ewelina Zięba, tel. 82 568 22 46
 4. INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ALIMENTACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH
  – Małgorzata Krasowska, tel. 82 568 22 46

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 9 PUŁKU LEGIONÓW AK W BIAŁOPOLU

DYREKTOR
– Alicja Ilasz, Tel 82 568 22 19

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 9 PUŁKU LEGIONÓW AK W BIAŁOPOLU SZKOŁA FILIALNA W STRZELCACH

WICEDYREKTOR, KIEROWNIK SZKOŁY FILIALNEJ
– Bogusław Skwarek tel. 82 568 31 79

GMINNY OŚRODEK KULTURY W BIAŁOPOLU    

 1. DYREKTOR  
  –  Elżbieta Kudrej, tel. 82 568 24 30, 502-680-431
 2. BIBLIOTEKARZ
  – Anna Mazur, tel. 82 568 24 30
 3. MŁODSZY INSTRUKTOR
  – Jan Andrzej Ostrowski, tel. 82 568 24 30