Na skróty
Ważne

Uprzejmie informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego należy składać w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Białopolu : w formie pisemnej elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP- wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym...

Zwracamy się  z prośbą o wypełnienie załączonego poniżej oświadczenia dotyczącego zagospodarowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku w 2023 r., w której prosimy o wskazanie szacunkowej rocznej ilości bioodpadów zagospodarowywanych we własnym zakresie. Pozyskane dane posłużą wyłącznie...

Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości  na obszarach o zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej: – papier i tektura – raz w miesiącu, w godzinach 7°°- 20°° ( zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów), – szkło –...

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację o źródłach ciepła można złożyć przez internet oraz w formie...

INFORMACJA Wójta Gminy Białopole W związku z zakończonym scaleniem gruntów obrębów : BIAŁOPOLE, BUŚNO, KICIN, STRZELCE- KOLONIA I ZABUDNOWO zatwierdzonym decyzją Wojewody Lubelskiego GN-Ch.7511.2.15.2019.KS z dnia 12.05.2020 r., właścicielom działek stanowiących użytki rolne położonych w...

Aktualności

19 czerwca 2024
Miniaturka artykułu Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Horeszkowicach

Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Horeszkowicach

Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania dotacji w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych „Lubelskie wspiera OSP” z terenu województwa lubelskiego. Dotacje zostały przeznaczone na  doposażenie jednostek w sprzęt służący ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed...

19 czerwca 2024
Miniaturka artykułu OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TEREMCU POZYSKAŁA DOTACJĘ

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TEREMCU POZYSKAŁA DOTACJĘ

Jednostka OSP Teremiec przystąpiła do otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych „Lubelskie wspiera OSP”, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, składając wniosek pt. „Podniesienie zdolności ratowniczych jednostki OSP Teremiec poprzez zakup i remont specjalistycznego sprzętu...

19 czerwca 2024
blank

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Białopole 24 czerwca 2024 r.

Dnia 24 czerwca 2024 r. /poniedziałek/ o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białopolu odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole, z następującym proponowanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 2....

18 czerwca 2024
Miniaturka artykułu ZAPROSZENIE
18 czerwca 2024
Miniaturka artykułu XIV Wojewódzki Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych w Werbkowicach

XIV Wojewódzki Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych w Werbkowicach

W niedzielę 16.06.2024r. w amfiteatrze w Werbkowicach odbył się XIV Wojewódzki Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych. Celem festiwalu było propagowanie i kultywowanie tradycji folkloru, konfrontacja dorobku artystycznego oraz integracja kapel podwórkowych, doskonalenie warsztatu muzycznego i...

18 czerwca 2024
Miniaturka artykułu Projekt ERASMUS+

Projekt ERASMUS+

W dniach 25.05.2024r – 07.06.2024r. uczniowie z klas 6-8 Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu uczestniczyli w projekcie edukacyjnym ERASMUS+, pt.: „Pierwszy  krok do zmiany – mobilności w PSP w Białopolu”, który był finansowany ze środków...

13 czerwca 2024
Miniaturka artykułu ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

Regulamin  wraz z oświadczeniem w załączeniu. Regulamin- Turniej Dzikich Drużyn – 2024r. OŚWIADCZENIE...

Zobacz więcej aktualności

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30