Na skróty
Ważne

Przypominamy, że zgodnie z art 3 ust. 3 pkt 1 i 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz. U z 2022, poz. 2519) każdy...

Wójt Gminy Białopole informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2022, poz....

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2023 rok...

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację o źródłach ciepła można złożyć przez internet oraz w formie...

INFORMACJA Wójta Gminy Białopole W związku z zakończonym scaleniem gruntów obrębów : BIAŁOPOLE, BUŚNO, KICIN, STRZELCE- KOLONIA I ZABUDNOWO zatwierdzonym decyzją Wojewody Lubelskiego GN-Ch.7511.2.15.2019.KS z dnia 12.05.2020 r., właścicielom działek stanowiących użytki rolne położonych w...

Aktualności

21 września 2023
blank

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Białopole 26 września 2023 r.

Dnia 26 września 2023 r. /wtorek/ o godz.11oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białopolu odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole, z następującym proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z...

19 września 2023
blank

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefoni komórkowej P4 NR CHE4496A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefoni komórkowej P4 NR CHE4496A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną...

14 września 2023
blank

Zawiadomienie Wójta Gminy Białopole o ogłoszeniu konsultacji społecznych w sprawie budowy instalacji wytwarzania organiczno – mineralnego środka poprawiającego właściwości gleby wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Buśno, gmina Białopole działka nr 490/1 obręb Buśno

Zawiadomienie Wójta Gminy Białopole o ogłoszeniu konsultacji społecznych w sprawie budowy instalacji wytwarzania organiczno – mineralnego środka poprawiającego właściwości gleby wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Buśno, gmina Białopole działka nr 490/1 obręb Buśno...

12 września 2023

SPOTKANIE INTEGRACYJNE KOBIET Z TERENU GMINY BIAŁOPOLE

W dniu 09.09.2023r. w świetlicy wiejskiej w Buśnie odbyło się Spotkanie Integracyjne Kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Białopole. Imprezę w tym roku przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Buśnie. W spotkaniu...

8 września 2023
8 września 2023
blank

Zarządzenie Nr 39/2023 Wójta Gminy Białopole z dnia 8 września 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem stanowiących własność Gminy Białopole

Zarządzenie Nr 39/2023 Wójta Gminy Białopole z dnia 8 września 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem stanowiących własność Gminy Białopole Załącznik do Zarządzenia Nr 39/2023 Wójta Gminy Białopole z...

Zobacz więcej aktualności

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30