Oświadczenie dotyczące zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Białopole

3 stycznia 2024

Zwracamy się  z prośbą o wypełnienie załączonego poniżej oświadczenia dotyczącego zagospodarowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku w 2023 r., w której prosimy o wskazanie szacunkowej rocznej ilości bioodpadów zagospodarowywanych we własnym zakresie.

Pozyskane dane posłużą wyłącznie do celów sprawozdawczych z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 r. Dane potrzebne są do oszacowania ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (czyli wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie gminy Białopole w 2023 roku.

Oświadczenie jest obowiązkowe dla osób, które korzystają z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu posiadania przydomowego kompostownika. O wypełnienie oświadczenia prosimy również osoby, które nie korzystają z ulgi, a kompostują bioodpady we własnym zakresie.

Wypełnione oświadczenie należy dostarczyć do Urzędu Gminy Białopole,  przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Białopole, ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole lub jej skan na adres mailowy: gmina@bialopole.eu w terminie do 29 lutego 2024 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 82 568-22-15 lub w pokoju nr 15.

Druk oświadczenia:  Oświadczenie dotyczące zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Białopole

Druk oświadczenia można także pobrać w Urzędzie Gminy Białopole.

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30