Od października 2008 r. dwie placówki oświatowe z terenu Gminy Białopole realizują projekt "Moja mała ojczyzna - dziedzictwo kulturowe regionu" finansowany przez Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich.

W dniu 28.11.2008r. komisje stałe Rady Gminy dokonały zaopiniowania propozycji stawek opłat i podatków lokalnych oraz projektu budżetu gminy Białopole na 2009r.

W dniu  27.11.2008 r. o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP. 

Gminne obchody 90 rocznicy Święta Niepodległości zainaugurowała odbyta w dniu 7 listopada Akademia w Zespole Szkół w Białopolu.

28 października 2008 r. w Zespole Szkół w Białopolu 17 uczniów klasy I szkoły podstawowej zostało przyjętych do społeczności szkolnej.

W dniu 15.10.2008 r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Białopolu odbył się pokaz techniki zapaśniczej.

Z przyjemnością informujemy, że dnia 09.09.2008 r. Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Chełmskiej do rejestru stowarzyszeń.

W dniu 14 września 2008r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się zebranie mieszkańców Białopola.

W dniu 24.08.2008r. na stadionie w Białopolu odbyły się uroczystości dożynkowe.

W dniu 17 lipca 2008 r. komisja powołana przez Wójta Gminy dokonała odbioru wszystkich zmodernizowanych odcinków dróg na terenie Gminy Białopole.