Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Białopole 19 kwietnia 2024 r.

15 kwietnia 2024

Dnia 19 kwietnia 2024 r. /piątek/ o godz. 14oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białopolu odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
  3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
  4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego za 2023 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Białopole.
  6. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2023 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zakończenie obrad.

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30