Harmonogram odbioru odpadów na 2024 r.

21 grudnia 2023

Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości  na obszarach o zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej:

– papier i tektura – raz w miesiącu, w godzinach 7°°- 20°° ( zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów),

– szkło – raz w miesiącu, w godzinach 7°°- 20°° ( zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów),

– popiół – raz w miesiącu w okresie od 1 października do 30 kwietnia,

– metal i tworzywa sztuczne – raz w miesiącu, w godzinach 7°°- 20°° ( zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów).

– odpady zmieszane oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne – raz w miesiącu (w okresie od kwietnia do października raz na tydzień z budynków wielolokalowych i raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych), w godzinach 7°°- 20°° ( zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów).

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane będą :

  1. Zużyte baterie
  2. Przeterminowane leki i chemikalia
  3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  4. Meble, odpady wielkogabarytowe
  5. Odpady budowlane i rozbiórkowe (dotyczy to odpadów powstałych w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę ani zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do budowy lub rozbiórki

– raz na 6 m-cy.

 

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30