W dniu 18.05.2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Białopole odbyła się V Konferencja Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Białopole pod hasłem „Dbamy o zdrowie i urodę”. Organizatorem spotkania była Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich oraz Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu, natomiast uczestnikami - członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańcy Gminy Białopole. Konferencję otworzyli i przywitali zgromadzonych gości: Przewodniczący Rady Gminy – Waldemar Wilgos, Wójt Gminy Białopole - Henryk Maruszewski oraz Jan Rudnicki - Prezes Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Chełmie.

Planujesz aplikować o środki w ramach naborów wniosków ogłaszanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”? Przygotowujesz wniosek o przyznanie pomocy bądź biznesplan? Masz wątpliwości czy możesz ubiegać się o wsparcie w ramach działania LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Jeśli tak, zapraszamy do skorzystania z doradztwa świadczonego przez pracowników LGD w ramach Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR, który dyżuruje jeden dzień w miesiącu na terenie każdej z gmin wchodzących w obszar działania LGD.

  • Gmina Białopole     25.05.2017    godz.11.00-13.00  UG Białopole

16 maja 2017 r. w Zespole Szkół w Białopolu odbył się XVII Powiatowy Konkurs Mitologiczny ,,Odyseusz i inni”. W konkursie wzięło udział 19 uczniów klas V  z 11 szkół podstawowych powiatu chełmskiego. Organizatorami zmagań z mitologią byli: Starostwo Powiatowe w Chełmie oraz Zespół Szkół w Białopolu. Konkurs przygotowały i przeprowadziły: Marzena Karczmarczyk, Wioletta Lachowska, Wanda Koza, Joanna Rondoś, nauczycielki miejscowej szkoły.

Czworo uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Białopolu godnie reprezentowało szkołę w Powiatowym Konkursie Recytatorskim im. Marii Konopnickiej w Teresinie. Uczennice kl. III Nikola Burdzińska i Florentyna Kaczyńska uroczo deklamowały wiersze ,,Sposób na laleczkę” i ,,Skrucha Józi”. Nikola została wyróżniona w grupie wiekowej I - III. Do konkursu przygotowała je nauczycielka nauczania zintegrowanego Alicja Rusak.

Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich i Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu zapraszają mieszkańców gminy Białopole na V Konferencję Kół Gospodyń Wiejskich, która odbędzie się 18 MAJA 2017 R. O GODZ. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Białopole.
PROGRAM KONFERENCJI:
1. Centrum Usług dla Seniora – Projekt.
2. Gospodarstwa opiekuńcze i edukacyjne oraz ich rola w środowisku wiejskim.
3. Środki ochrony roślin - bezpieczne i odpowiedzialne ich stosowanie.
4. Każda kobieta jest piękna i każda może być Miss.

 

W sobotę 6 maja 2017 r. w remizo-świetlicy w Okopach zorganizowany został VII Powiatowy Festiwal Piosenki Strażackiej - Dorohusk 2017. Celem imprezy było: kultywowanie kultury i tradycji ochotniczego ruchu strażackiego, odkrycie i popularyzacja piosenki strażackiej oraz motywowanie do tworzenia własnych, nowych kompozycji o tematyce strażackiej. Gminę Białopole w kategorii solistów do lat 12 reprezentował - Krzysztof Gągoł z Raciborowic, który zajął ex aequo I miejsce. Krzysio otrzymał puchar, upominek i dyplom ufundowany przez organizatorów, a wszyscy uczestnicy poczęstowani zostali ciepłym posiłkiem i słodyczami.

W dniu 06.05.2017 r. w hali sportowej w Białopolu odbył się II Rzut Ligi Powiatowej Dzieci i Młodzików w zapasach o Puchar Wójta Gminy Białopole, zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu i Zespół Szkół w Białopolu pod przewodnictwem Andrzeja Głąba - wicemistrza olimpijskiego z Seulu.W turnieju udział brały drużyny z powiatu chełmskiego (Białopole, Chełm, Ruda Huta, Leśniowice, Strupin Duży, Wierzbica). Ogółem uczestniczyło 88 osób.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” serdecznie zaprasza przyszłych jak i działających już przedsiębiorców z terenu gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź, zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięć w ramach działania LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na bezpłatne szkolenie z zakresu przedsiębiorczości promującej i wykorzystującej rozwiązania innowacyjne i proekologiczne, w tym OZE. Szkolenie odbędzie się w dniu 11 maja 2017 roku (czwartek) w godz. 10.00-13.00 w sali nr 83 w budynku Gmachu przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie.

Informujemy, że dnia 12 maja 2017 r. o godzinie 12.00 odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole.

Porządek obrad m.in. przewiduje:

- Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju turystyki i współpracy transgranicznej gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź i gminy Huszcza”.

- Informacja Komendanta GZ ZOSP RP o stanie wyposażenia i działalności jednostek OSP.

- Omówienie działań podejmowanych dla zmniejszenia bezrobocia.

7 maja 2017 r. na stadionie sportowym w Białopolu odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których udział wzięły wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działające na terenie gminy (8) oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Horeszkowic. Konkurencje oceniała powołana przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie Komisja sędziowska pod przewodnictwem st. kpt. Stanisława Kołtuna.