Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020r. poz. 284 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490) Wójt Gminy Białopole ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Białopole. 

Noemi Słyk - uczennica kl. VII Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu uzyskała grawerowany dyplom laureata oraz nagrodę książkową za zajęcie I miejsca w OGÓLNOPOLSKIM DYKTANDZIE (nie tylko) DLA MISTRZÓW zorganizowanym przez Instytut Rozwoju Oświaty.

W maju 2020 r. Pan Henryk Maruszewski Wójt Gminy Białopole podpisał umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup 20 komputerów, które będą służyć uczniom z terenu Gminy Białopole do nauki zdalnej w domu.

Dnia 7 maja 2020 r. / czwartek / o godzinie 9oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białopolu odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Istnieje możliwość bezpłatnego dokonania  badania próbek gleby.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Urzędem Gminy tel. 568 22 15.