W dniu 25 października 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu odbył się IV Turniej Tenisa Stołowego „Z myślą o Misjonarzach”. Celem imprezy było promowanie idei misyjnych Kościoła: dzielenia się wiarą, radością, optymizmem, motywowanie do włączenia się w dzieło ewangelizacji, popularyzacja tenisa stołowego jako sposobu spędzania wolnego czasu, integracja, kształtowanie charakteru i duchowości poprzez sport.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” .

Informujemy, że w dniu 29 października br. zostaną dokonane przelewy

19 października w Maziarni, w pięknej jesiennej scenerii, została rozegrana przez stowarzyszenie Pro Futuro Gra Terenowa „Majorowi Kossakowi z odsieczą”. Jej fabuła odwoływała się do czasów wojny polsko-rosyjskiej 1919-1921, kiedy na terenie gminy Białopole i Lasów Strzeleckich toczyły się działania wojenne, które opisał w swoich „Wspomnieniach wojennych 1918 - 1920" mjr Tadeusz Kossak.

Pro Futuro Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych organizuje już po raz kolejny Grę Terenową "Majorowi Kossakowi z odsieczą". Odnosi się ona do wydarzeń z wojny polsko–bolszewickiej z 1920r., które rozgrywały się  w Lasach Strzeleckich,  opisanych we wspomnieniach mjra Tadeusza Kossaka i do związanego z nimi miejsca - pałacyku myśliwskiego Zamoyskich w Maziarni.

Informujemy, że dnia 10 października o godz. 9.30 odbędzie się sesja Rady Gminy.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490) Wójt Gminy Białopole ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Białopole. Treść ogłoszenia oraz wykaz działek dostępne są pod adresem https://ugbialopole.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82

Szczegółowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Gminy Białopole w pok. nr 15, tel. (82) 568 22 15.

W dwa wrześniowe weekendy (7-8 oraz 14-15.09.2019) obchodzone były Europejskie Dni Dziedzictwa. To największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny, święto zabytków. Jego celem jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej.