W niedzielę 09.07.2017 r. w Teresinie już po raz ósmy odbył się festyn - „Święto Kwitnącej Lipy”. Głównym organizatorem tego święta było Stowarzyszenie Kobiet Wsi Teresin „Pod Lipą” przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Białopolu. Podczas uroczystości wspólnie z gośćmi degustowano napój lipowy (na bazie soku ze świeżego kwiatu lipy), miodowe pierniczki w kształcie drzewa oraz inne smakołyki przygotowane przez Panie ze Stowarzyszenia Kobiet Wsi Teresin „Pod Lipą”.

W dniu 24.06.2017r. w Strzyżowie - gmina Horodło, odbył się VIII Powiatowy Przegląd Pieśni Biesiadnej i Weselnej. Celem konkursu była popularyzacja Pieśni Biesiadnej i Weselnej, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań pieśnią ludową oraz rozwijanie umiejętności pięknego śpiewania i kultywowanie tradycji ludowej. Podczas konkursu Jury dokonało przesłuchania 9 zespołów i postanowiło odstąpić od formuły klasyfikowania zespołów i wszystkim przyznało jednakowe statuetki. Naszą gminę reprezentował Zespół śpiewaczy „BOROWIANKI” z Raciborowic – Kolonii, który przedstawił dwa utwory: „Muzyczko” i „Stoję w ogrodzie”.

W dniu 02.07.2017 r. Gmina Białopole uczestniczyła w XX Turnieju Gmin „Między Nami Sąsiadami”, który odbył się w tym roku na boisku sportowym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dorohusku. W turnieju udział wzięło 7 gmin z obszaru działania Stowarzyszenia LGD „Ziemi Chełmskiej”: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź oraz gościnnie Huszcza z Ukrainy. Nasza Gmina w ogólnej punktacji zdobyła 55 punków i zajęła czwarte miejsce.

W dniu 24.06.2017r. odbył się II Rowerowy Rajd Gwiaździsty „Malowniczy Wschód”, w którym udział wzięło około 200 uczestników. Głównymi organizatorami rajdu byli: Stowarzyszenie LGD „Ziemi chełmskiej”, Grupa Rowerowa „Odnowa Chełm” oraz gminy: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Horodło, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź.

Czworo uczniów z Zespołu Szkół w Białopolu zdobyło nagrody w XV Powiatowym Konkursie Poetyckim im. Pauliny Hołysz pod nazwą ,,Złote Pióro”. Konkurs został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Chełmie i Publiczne Gimnazjum w Strachosławiu. I miejsce uzyskał Jarosław Worobij uczeń kl. VI szkoły podstawowej, który napisał trzy urocze wiersze: ,, Tęsknię…”, ,,Ważne zadanie”, Warzywne spory”. Wyróżnienia otrzymały także dwie uczennice- Julia Krasowska i Hanna Gągoł. Julka za ,,Odę do spaghetti”, zaś Hania za liryk ,,Porady dziadziusia”. Uczniów do konkursu przygotowywała polonistka Wanda Koza. Zaś w kategorii gimnazjum III miejscem nagrodzono Patrycję Wilgos, która napisała interesujące wiersze : ,,Niebo”, ,Echo”, ,,Pomysłowy malarz”.

W dniu 18.06.2017 r. na zbiorniku wodnym w Buśnie - Gmina Białopole odbyły się Towarzyskie Zawody Wędkarskie dla wszystkich chętnych metodą dowolną o Puchar Wójta Gminy Białopole. Organizatorami byli: Koło Wędkarskie „Karaś” w Białopolu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu.

Informujemy, że 29 czerwca 2017 r. o godzinie 12°° odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole. Porządek obrad m.in. przewiduje:

- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Białopole z wykonania budżetu za 2016 r. oraz uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.