30 lat temu - 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory do rad gmin. Były to pierwsze w pełni wolne i demokratyczne wybory w Polsce po II wojnie światowej. Na pamiątkę tego wydarzenia Sejm ustanowił w 2000 r. Dzień Samorządu Terytorialnego.

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboruZgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego odpady wytworzone przez osoby zdrowe - środki zapobiegawcze, takie jak maseczki czy rękawiczki w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Dwoje uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu odniosło duży sukces w VII Ogólnopolskim Konkursie o ks. Stanisławie Konarskim "Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny".