W dniu 24.04.2009r. Biblioteka  Publiczna Gminy Białopole  gościła 15 osobową grupę uczniów z klasy IV z Zespołu  Szkół w Białopolu. 
Uczniowie zapoznali się z  zasadami  korzystania z biblioteki, jej funkcjonowaniem, uzyskali informacje o posiadanym księgozbiorze i katalogach oraz zostali zapoznani z regulaminem  użytkowania  czytelni internetowej.

flagaue.jpg
W dniu 7 czerwca 2009 r. odbęda się w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego. Dotyczą one około 375 milionów obywateli Starego Kontynentu, którzy w dniach 4 - 7 czerwca br. wybiorą 736 posłów europarlamentu z 27 krajów Unii Europejskiej. Mieszkańcy Polski wybiorą 50 przedstawicieli na okres kadencji 2009-2014.

Przetarg na „Modernizację dróg gminnych w Buśnie - 360 mb oraz Białopolu ul. Świdówka – 560 mb w Gminie Białopole" został rozstrzygnięty.

sesja_m.jpgRada Gminy na posiedzeniu w dniu 16.04.2009 r. pozytywnie oceniła wykonanie i przyjęła sprawozdanie z wykonania  budżetu gminy za 2008 rok udzielając jednogłośnie z tego tytułu  absolutorium Wójtowi Gminy Henrykowi Maruszewskiemu. Wykonanie budżetu przez wójta również pozytywnie zaopiniowały Komisja Rewizyjna Rady Gminy oraz Regionalna Izba Obrachunkowa.

ukrm.jpg
W ramach wizyty gości z Ukrainy w dniu 27 marca 2009r. w  Urzędzie Gminy Białopole odbyła się konferencja poświęcona wymianie doświadczeń w pracy samorządów terytorialnych Ukrainy i Polski.

konkm.jpg24 marca odbył się w Zespole Szkół w Białopolu V Międzyszkolny Konkurs o Gminie Białopole „Z pól pobielonych skrawek świata”, adresowany dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Organizatorami konkursu przeprowadzanego od pięciu lat wg formuły autorstwa Ireny i Tadeusza Starykiewiczów był Zespół Szkół w Białopolu  oraz Wójt Gminy Białopole.


chess.jpgW dniu 21 marca 2009 r. w hali sportowej przy Zespole Szkół w Białopolu odbyły się VI MISTRZOSTWA  POWIATU  CHEŁMSKIEGO  w  SZACHACH  INDYWIDUALNYCH. Organizatorem Mistrzostw było Starostwo Powiatowe w Chełmie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu przy współpracy z Zespołem Szkół, a sędziował je tradycyjnie już sędzia Wiesław Radzięciak.  W rozgrywkach wzięło udział 73 zawodników z Gmin powiatu chełmskiego: Białopole, Chełm, Dorohusk, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź.

W dniu 10 marca ogłoszony został przetarg na roboty związane z realizacją programu „Odnowa centrum miejscowości Białopole”

akm.jpgJak co roku w rocznicę upamiętniającą powstanie Armii Krajowej w Zespole Szkół w Białopolu w dniu 27 lutego 2009 r. odbył się uroczysty apel. Młodzież przygotowała montaż słowno-muzyczny, który przypomniał bohaterską postawę żołnierzy Armii Krajowej i przybliżył młodym pokoleniom tę jakże odległą im historię.