Tak jak nakazuje tradycja na ostatniej sesji roku samorząd dokonał uroczystego podsumowania mijającego 2008 roku.

W dniu 06.12.2008 r. zawodnicy sekcji zapaśniczej z Białopola, działającej od dwóch miesięcy w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich wzięli udział w  Turnieju Młodzików w zapasach, który odbył się w hali Miejskiego Klubu Sportowego CEMENT – GRYF w Chełmie.

W dniu 13.12.2008 r. 9-osobowa grupa miłośników gry w szachy z naszej gminy wzięła udział w Otwartym Turnieju Szachowym o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Wojsławicach.

W dniu 12 grudnia 2008 r. w Starostwie Chełmskim została podpisana umowa partnerska o współpracy transgranicznej pomiędzy Gminami Białopole i Biłyn.

Dnia 5 grudnia odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Białopole.

ball.pngW piątek 06.02.2009 r. zakończyły się trwające od listopada rozgrywki Gminnej Ligi w halowej piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy Białopole.Z inicjatywy Samorządu Gminy Białopole oraz Proboszczów Parafii Rzymskokatolickich: Księdza Kanonika Henryka Borzęckiego – Parafia Białopole i Księdza Waldemara Jońca – Parafia Buśno, podtrzymując piękną, świąteczną tradycję - obdarowano dzieci z całej gminy prezentami od Świętego Mikołaja.

Od października 2008 r. dwie placówki oświatowe z terenu Gminy Białopole realizują projekt "Moja mała ojczyzna - dziedzictwo kulturowe regionu" finansowany przez Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich.

W dniu 28.11.2008r. komisje stałe Rady Gminy dokonały zaopiniowania propozycji stawek opłat i podatków lokalnych oraz projektu budżetu gminy Białopole na 2009r.

W dniu  27.11.2008 r. o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.