1 marca 2018 r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przygotowali  montaż słowno-muzyczny.   Wzruszające wiersze i piosenki przypomniały jak tragiczne były losy żołnierzy 9 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej (patrona szkoły) i innych formacji wojskowych, którzy mimo zakończenia wojny nie złożyli broni i nadal walczyli o wolną i niepodległą Ojczyznę stając się ofiarami prześladowań ze strony władz komunistycznych.     Minutą ciszy uczczono również pamięć przedstawicieli Gminnego Koła Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Rzeczypospolitej Polskiej:p. Henryka Łukaszewskiego, Wacława Gąsiorowskiego, Bolesława Wiktora i Tadeusza Futymy, którzy przez wiele lat gościli na tych uroczystościach. Apel przygotowały panie: Wioletta Lachowska i Joanna Rondoś.

Informujemy, że 8 marca 2018 r. o godzinie 10°° odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole.
Porządek obrad m.in. przewiduje:
- Podjęcie uchwały sprawie nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego.
- Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opie-kuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
- Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-domności zwierząt na terenie Gminy Białopole na 2018 rok".
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Białopole na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
- Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych na-leżności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Białopole instrumentem płatniczym.
- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Białopole.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów działania Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

W sobotę 24.02.2018 r. w hali sportowej w Białopolu odbył się IX MEMORIAŁ im. JARKA BRONICKIEGO w halowej piłce nożnej. Swoją piłkarską przygodę jako bramkarz śp. Jarek rozpoczął w „UNII” Białopole od trampkarza i rozwijał poprzez kolejne kategorie wiekowe: juniorów i seniorów. Zmarł po ciężkiej chorobie 18.02.2009 r. w wieku 30 lat. Uroczystego otwarcia IX Memoriału dokonała mama Jarka - Jadwiga Bronicka, wraz z Prezesem GKS „UNIA” Białopole. W zawodach udział wzięło pięć drużyn. Rozgrywki odbywały się systemem „każdy z każdym".

W sobotę  – 10.02.2018 roku w hali sportowej w Białopolu odbyły  się XII Mistrzostwa Gminy Białopole w Tenisie Stołowym o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy. Organizatorem Mistrzostw był Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu. Ogółem udział wzięło 17 zawodników i zawodniczek. Mistrzostwa przeprowadzono w następujących kategoriach: Kobiety, Senior, Oldboy.

W dniu  09.02.2018 r. na zakończenie ferii zimowych w Białopolu odbyły się XV Mistrzostwa Gminy Białopole w Warcabach i Szachach. Organizatorem Mistrzostw był Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu.
W zawodach wzięło udział 27 uczestników.

W środę – 08.02.2018r. w hali sportowej w Białopolu odbyły  się   XII Mistrzostwa Gminy Białopole w Tenisie Stołowym o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy. Organizatorem Mistrzostw był Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu. Ogółem udział wzięło 15 zawodników i zawodniczek. Turniej przeprowadzono w następujących kategoriach: Szkoła Podstawowa – klasa V - VI, VII – Gimnazjum, Dziewczęta.

 W czwartek 25 stycznia 2018 r. w Dubience odbył się IX Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek. Naszą gminę reprezentowały Zespoły: „FLOWERS” z Białopola oraz soliści Krzysztof Gągoł i Patrycja Wilgos z Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu. Efekty występu naszej reprezentacji zostały docenione przez Komisję konkursową, która przyznała nagrody: w kategorii: soliści 7 - 12 lat - Krzysztof Gągoł zajął pierwsze miejsce, również pierwsze miejsce zajęła Patrycja Wilgos w kategorii soliści 13-19 lat, natomiast w kategorii zespoły dorosłe - zespół „FLOWERS” wyśpiewał drugie miejsce. Zespoły otrzymały pamiątkowe puchary oraz dyplomy. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

 W niedzielę 28 stycznia 2018 r. Zespół „FLOWERS” z Białopola, „Borowianki” z Raciborowic - Kolonii oraz Hanna Gągoł i Krzysztof Gągoł uczestniczyli w XIV Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych Ziemi Hrubieszowskiej – „Kolędy i Pastorałki”.   Celem przeglądu była popularyzacja kolęd i pastorałek, kultywowanie  i upowszechnianie amatorskiej twórczości artystycznej oraz doskonalenie warsztatu artystycznego. Po wysłuchaniu 35 wykonawców Jury przyznało nagrody dla zespołów: „Flowers” z Białopola i „Borowianki” z Raciborowic - Kolonii, natomiast wyróżnienia otrzymali: Krzysztof Gągoł i Hanna Gągoł.

W piątek 02.02.2018r. zakończyły się trwające od grudnia rozgrywki Gminnej Ligi w halowej piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy Białopole, których organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu.