W dniu 22 marca 2017r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie odbyły się eliminacje powiatowe XL edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Hubert Wawrynek reprezentant naszej gminy w kategorii szkoła podstawowa zajął bardzo dobre III miejsce, natomiast uczennica Patrycja Wilgos reprezentująca gimnazjum wygrała turniej zajmując I miejsce a tym samym będzie reprezentować powiat chełmski na szczeblu wojewódzkim w Lublinie .

Informujemy, że 28 marca 2017 r. o godzinie 9°° odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole.

Porządek obrad m.in. przewiduje:

- Informacja z realizacji podatków i opłat oraz analiza powstałych zaległości.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

W Zespole Szkół w Białopolu w dniu 20.03.2017 r. odbyło się spotkanie wykładowców z Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie z całą społecznością szkolną. Poruszany przez prowadzących temat „Niebezpieczeństwo w sieci” jest bardzo aktualny w obecnych czasach i dotyczy coraz młodszego pokolenia.
Internet stał się częścią życia każdego z nas. Dzieci i młodzież mają do niego powszechny dostęp. Najmłodsi komunikują się z rówieśnikami korzystając z tabletów, smartfonów czy komputerów, ale niestety mogą to być narzędzia przemocy w Internecie.

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy w ramach poniższych mechanizmów uruchomionych w oparciu o przepisy dotyczące nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń:

W dniu 11 marca 2017 r. w hali sportowej w Białopolu odbyły się XIV INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POWIATU CHEŁMSKIEGO W SZACHACH.
Organizatorzy Mistrzostw: Starostwo Powiatowe w Chełmie, Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu oraz Zespół Szkół w Białopolu. Zawody sędziował Edward Chowra. W rozgrywkach udział wzięło 40 zawodników z Gmin powiatu chełmskiego: Białopole, Dorohusk, Kamień, Leśniowice, Wojsławice.

W dniu 08.03.2017 r. po raz pierwszy w hali sportowej odbyła się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Głównym organizatorem tego święta był Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu, przy współpracy z Zespołem Szkół oraz Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu całej Gminy. Korzystając z doświadczeń Powiatu Chełmskiego, Gminny Ośrodek Kultury postanowił do kalendarza imprez kulturalnych włączyć obchody Gminnego Święta Kobiet. Gminny Ośrodek Kultury w organizacji tej uroczystości wspierała Beata Augustynek - sołtys Zabudnowa, radna powiatowa i jednocześnie członek Zarządu Powiatu Chełmskiego. Wśród przybyłych gości były przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, zespołów artystycznych, miejscowych zakładów pracy organizacji społecznych i związkowych oraz panie z terenu Gminy Białopole.

W dniu 02.03.2017 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół w Białopolu odbył się gminny etap turnieju „Młodzież zapobiega pożarom”. Do eliminacji w kategorii szkoła podstawowa przystąpiło pięciu uczniów i tyle samo w kategorii gimnazjum. Prace uczniów oceniało jury w składzie: przewodniczący Wacław Nafalski – Prezes Zarządu Gminnego OSP w Białopolu, Barbara Kowalska – Tomicka i Maria Kurzydłowska - wieloletni organizator konkursu na szczeblu gminnym.

Informujemy, iż w dniu 6 marca o godz. 9.30 w siedzibie LGD "Ziemi Chełmskiej przy Pl. Niepodległości 1 pok.330 odbędzie się szkolenie dla grantobiorców zainteresowanych aplikowaniem w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2017/G. W trakcie szkolenia omówione zostaną dokumenty aplikacyjne oraz zasady realizacji i rozliczenia grantów. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt z Biurem LGD pod nr tel. 82 562 75 71 w celu zgłoszenia uczestnictwa na szkoleniu.