droga.jpgGmina Białopole rozstrzygnęła przetarg ogłoszony w dniu 21.12.2009 r. na przebudowę drogi gminnej Nr 1050161 Raciborowice Kolonia o długości 850 mb od km 0+800 do km 1+650. Przetarg odbył się 25.01.2010 r., udział wzięły 3 firmy.

W dniu 2 lutego 2010 roku w Zespole Szkół w Białopolu odbyło się spotkanie grupy młodzieży z przedstawicielami Polskiego Związku Łowieckiego „Pogoń”  - Panem Robertem Gajdą, który jest koordynatorem oraz członkiem koła Panem Leszkiem Kamińskim.

Realizując budżet na 2010 rok Wójt Gminy Białopole ogłosił przetarg na „Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w Maziarni Strzeleckiej”. Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej o długości 2700,8 mb oraz 11 sztuk przyłączy o długości 324,3 mb. Przetarg odbył się  15 stycznia  b.r., w którym udział wzięło 16 firm. Ceny ofert wahały się od 197.584,93 zł do 676.978,23 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „CEKUZ” Busieniec.
Oferta wybranego wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 197.584,93 zł brutto i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego.

Serwis pogodowy IMGW
 Aktualna pogoda         »» Prognoza