Urząd Gminy w Białopolu informuje, że dyżur zimowego utrzymania (odśnieżania) dróg gminnych pełni Zastępca Wójta - Pan Stanisław Janiuk, telefon 0-82-5682215 oraz telefon komórkowy 502680395.

Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu zaprasza w trakcie ferii zimowych na turnieje sportowe: 
- Mistrzostwa Gminy Białopole w tenisie stołowym o puchar Przewodniczącego Rady Gminy Białopole,
- Mistrzostwa Gminy Białopole w warcabach i szachach,
- Memoriał im. Jarka Bronickiego w halowej piłce nożnej seniorów.

Szczegółowe informacje - kliknij "więcej"

 Hala Sportowa czynna w okresie ferii:
od poniedziałku do piątku w godz. 1200 - 2000,
sobota w godz. 1000 - 1500 
- w Hali Sportowej jest do dyspozycji siłownia, sala komputerowa
i telewizja satelitarna Cyfra +

Biblioteka Gminna:
czynna od poniedziałku do soboty od 800 – 1600 
- w czytelni oprócz prasy do dyspozycji również bezpłatny Internet.

droga.jpgGmina Białopole rozstrzygnęła przetarg ogłoszony w dniu 21.12.2009 r. na przebudowę drogi gminnej Nr 1050161 Raciborowice Kolonia o długości 850 mb od km 0+800 do km 1+650. Przetarg odbył się 25.01.2010 r., udział wzięły 3 firmy.

W dniu 2 lutego 2010 roku w Zespole Szkół w Białopolu odbyło się spotkanie grupy młodzieży z przedstawicielami Polskiego Związku Łowieckiego „Pogoń”  - Panem Robertem Gajdą, który jest koordynatorem oraz członkiem koła Panem Leszkiem Kamińskim.

Realizując budżet na 2010 rok Wójt Gminy Białopole ogłosił przetarg na „Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w Maziarni Strzeleckiej”. Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej o długości 2700,8 mb oraz 11 sztuk przyłączy o długości 324,3 mb. Przetarg odbył się  15 stycznia  b.r., w którym udział wzięło 16 firm. Ceny ofert wahały się od 197.584,93 zł do 676.978,23 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „CEKUZ” Busieniec.
Oferta wybranego wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 197.584,93 zł brutto i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego.

Serwis pogodowy IMGW
 Aktualna pogoda         »» Prognoza