W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), tj. z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych od pełnomocników wyborczych (lub osób przez nich upoważnionych) komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odbywa się w następujący sposób:

Urząd Gminy Białopole informuje, że usługa wywozu nieczystości płynnych realizowana będzie przez Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku, tel. 82 566 11 02.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem, mając na uwadze ochronę zdrowia i życia interesantów oraz osób zatrudnionych zwracam się z prośbą o telefoniczne konsultowanie się z pracownikami celem ustalenia terminu i sposobu załatwienia spraw.

 KONKURS  - ODWOŁANY!!!

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej, zapraszają wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego do udziału w "II WOJEWÓDZKIM KONKURSIE NA PALMĘ I PISANKĘ WIELKANOCNĄ". 

REGULAMIN KONKURSU