Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

9 lipca 2021

Wójt Gminy Białopole informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

W celu przygotowania wniosku niezbędne jest zebranie danych dotyczących ilości folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej znajdujących się  w gospodarstwach rolnych.  W związku z powyższym rolnicy z terenu gminy Białopole zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak:

  • folie rolnicze,
  • siatka i sznurek do owijania balotów,
  • opakowania po nawozach i typu Big Bag używanych w gospodarstwach rolnych,

mogą składać deklaracje dotyczące ilości odpadów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.07.2021 r. Wnioski rolników złożone po terminie nie zostaną uwzględnione.

Odpady powinny być przygotowane do odbioru, oczyszczone ze wszelkich pozostałości masy zielonej, słomy, siana oraz gleby.

W przypadku otrzymania dofinansowania wszyscy rolnicy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej będą poinformowani o terminie oraz sposobie odbioru odpadów.

Warunkiem udziału w programie jest złożenie deklaracji w Urzędzie Gminy Białopole pokój nr 15. Wzór deklaracji można pobrać w tut. Urzędzie pokój nr 15 oraz ze strony internetowej Gminy Białopole.

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem 100% dofinansowania.

Odebrane zostaną odpady wyłącznie w ilości wskazanej w deklaracji.

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń. Dofinansowanie nastąpi w przypadku gdy Gmina Białopole otrzyma dotację na zadanie z zakresu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Białopole, pokój nr 15, w godzinach pracy Urzędu lub pod numerem telefonu tel. (82) 568 22 15.

Deklaracja – folia rolnicza

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30