Konkurs plastyczny pt. „BIAŁO CZERWONE SKRZYDŁA”

4 lipca 2024

Aby uczcić obchody 85 rocznicy wybuchu II wojny światowej i pamięć pilotów Brygady Pościgowej, którzy w dniach od 9 do 14 września 1939 r. stacjonowali na lotnisku polowym w Strzelcach, Publiczna Szkoła Podstawowa organizuje konkurs plastyczny pt. „BIAŁO CZERWONE SKRZYDŁA”

Konkurs jest częścią przedsięwzięcia, o którym można więcej przeczytać tu:

https://www.aviation24.pl/index.php?view=article&id=11464:we-wrzesniu-planowany-jest-rajd-samolotowy-w-holdzie-pilotom-brygady-poscigowej&catid=51

Regulamin konkursu i inne informacje w pliku pdf.

Kolejne informacje na temat obchodów będą sukcesywnie zamieszczane.

Dnia 6 września 2024 r. upływa 85 lat od wydarzeń związanych z walkami nad Lubelszczyzną w jakich brała udział formacja lotnicza o nazwie Brygada Pościgowa jak i inne eskadry myśliwskie lotnictwa polskiego.

Brygada Pościgowa to była formacja złożona z 5 eskadr (111, 112, 113, 114 i 123) wydzielonych do obrony Warszawy, wyposażonych w samoloty myśliwskie PZL P.11a, PZL P.11c i PZL P.7a. Łącznie do walki z niemiecką Luftwaffe w dniu 1 września 1939 r. Brygada dysponowała 54 samolotami. Potem w skład Brygady Pościgowej włączano inne eskadry myśliwskie.

1 września 1939 r. piloci Brygady Pościgowej toczyli zacięte bitwy powietrzne nad Warszawą. Od 6 września 1939 r., po krwawych walkach w obronie Warszawy Brygada Pościgowa została przesunięta na Lubelszczyznę na lotniska polowe w Krzu, Bełżycach, Matczynie, Radawcu, Łuszczowie, Kraczewicach i Strzelcach.

Na podlubelskich lotniskach stacjonowało kilkadziesiąt samolotów. Pilotom przyszło walczyć na przestarzałych samolotach, brakowało paliwa i części zamiennych. Piloci byli przemęczeni i głodni. Mimo wszystko naprawiane w warunkach polowych samoloty codziennie startowały do walki z niemieckimi samolotami, a po 17 września 1939 r. również z sowieckimi.

Na lotnisku polowym w Strzelcach samoloty Brygady Pościgowej stacjonowały w dniach od 9-14 września 1939 r. i wykonywały zadania bojowe. Były to samoloty ze 111, 112, 121 i 122 Eskadry. Łącznie kilkadziesiąt maszyn P.11.

Aby uczcić obchody 85 rocznicy wybuchu II wojny światowej i pamięć pilotów Brygady Pościgowej Publiczna Szkoła Podstawowa w Białopolu organizuje konkurs plastyczny pt:

BIAŁO CZERWONE SERWONE SKRZYDŁA

Poniżej znajduje się regulamin konkursu oraz zdjęcia samolotów polskich, które mogą być inspiracją w wykonaniu prac konkursowych.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „BIAŁO CZERWONE SKRZYDŁA” DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1. Temat konkursu plastycznego: Biało czerwone skrzydła.
2. Cele Konkursu: Promowanie i popularyzacja wiedzy o lotnictwie polskim zwłaszcza z okresu walk we wrześniu 1939 r.
3. Uczestnicy konkursu: W konkursie mogą brać udział uczniowie szkoły podstawowej w trzech kategoriach wiekowych
– I kategoria – klasa „0”
– II kategoria – klasy I-III
– III kategoria – klasy IV-VII.
4. Organizator konkursu: Publiczna Szkoła Podstawowi im. 9 Pułku Piechoty AK w Białopolu, Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu, Wydawnictwo Kagero Publishing.
4. Wymagania dotyczące prac konkursowych.
– prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną na kartonie formatu A 4 lub A 3.
– tematyka pracy musi być związana z lotnictwem polskim. Powinna przedstawiać samoloty, śmigłowce, lub wydarzenia związane z lotnictwem polskim, aż po czasy współczesne. Dla III kategorii wiekowej dodatkowo będzie punktowane ukazanie wydarzeń związanych z kampanią wrześniową 1939 r. uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę
– prace konkursowe należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej w Białopolu, najpóźniej do dnia 4 września 2024 r.
– prace konkursowe muszą być podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem, wiekiem uczestnika – klasa
– do prac konkursowych musi byś dołączona zgoda podpisana imieniem i nazwiskiem przez opiekuna prawnego (wg wzoru poniżej)
– rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 07.09.2024 r. w Strzelcach (szkoła) przy dawnym historycznym lotnisku polowym. Opublikowanie wyników nastąpi również na stronie internetowej Szkoły i Gminy oraz na profilu społecznościowym Facebook.
– przewidziane są ciekawe nagrody rzeczowe, książkowe, dyplomy oraz wyjazd we wrześniu na szkolną wycieczkę do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (dla zwycięzców nieodpłatnie).
– materiały tematyczne i zdjęcia pomocne w wykonaniu pracy konkursowej będą publikowane w czerwcu i na początku lipca na stronie internetowej Szkoły, Gminy oraz na szkolnym profilu społecznościowym Facebook.
————————————————————————————————————————————–
Zezwalam na wykorzystanie w celach konkursowych, w związku z konkursem „Biało czerwone skrzydła”, oraz promocji lotnictwa polskiego, a także do ekspozycji i prezentacji w mediach społecznościowych lub placówkach kultury, pracy wykonanej przez
…………………………………………………………………
(imię i nazwiska uczestnika)
…………………………………………………
(podpis i data opiekuna prawnego)

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30