30 – LECIE ODRODZONEGO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

5 czerwca 2020

30 lat temu – 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory do rad gmin. Były to pierwsze w pełni wolne i demokratyczne wybory w Polsce po II wojnie światowej. Na pamiątkę tego wydarzenia Sejm ustanowił w 2000 r. Dzień Samorządu Terytorialnego.

Tradycje samorządu terytorialnego w Polsce wywodzą się jeszcze z Konstytucji 3 maja. Samorząd istniał również na wszystkich ziemiach objętych zaborami. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wprowadziła go także konstytucja marcowa z 1921 roku. Zlikwidowany w 1950 roku przez władze komunistyczne i przywrócony dopiero w 1990 roku.
Samorząd terytorialny stał się podstawową formą lokalnego życia publicznego, najpierw na szczeblu gminy, a od 1999 roku – także na szczeblach powiatu i województwa.
Reforma samorządu gminnego z 1990 r. to jedna z najbardziej udanych zmian po 1989r., rozpoczęła ona proces decentralizacji państwa i wprowadziła zasadę pomocniczości. Wspólnoty lokalne uzyskały wtedy podmiotowość prawną polityczną i ekonomiczną. Monopol państwowej własności i system centralnej władzy zostały złamane.
W gminie Białopole 30 lat samorządności to czas rozwoju, tworzenia nowoczesnej infrastruktury i rozwoju przedsiębiorczości. W tym okresie nasza gmina zmieniła swoje oblicze. Minione 30 lat samorządności to przede wszystkim czas obywatelskiej aktywności mieszkańców naszej gminy.
Doceniając dorobek samorządu gminnego, należy złożyć uznanie i podziękowanie mieszkańcom naszej gminy za aktywność obywatelską oraz wysiłek na rzecz dobra wspólnego w zakresie budowania wspólnoty samorządowej.Szczególne podziękowania należą się radnym, członkom zarządów gminy, wójtom oraz pracownikom samorządowym wszystkich 8 kadencji naszej gminy.
To dzięki nimw tym okresie, na dziedzictwo poprzednich pokoleń, wraz z mieszkańcami tego środowiska, zostały nałożone kolejne warstwy dziejowe. Tym razem pokojowego, spokojnego budowania, w każdej ze sfer życia. Okres 30 lecia odrodzonego samorządu był nacechowany ponadpartyjnymi, pełnego zrozumienia wzajemnymi relacjami wójtów z radnymi kolejnych kadencji. Zgodne podejmowanie decyzji zaowocowało szeregiem niezbędnych inwestycji: zwodociągowano całą gminą, wybudowano oczyszczalnię ścieków, szkołę w Strzelcach, wybudowano oraz wyremontowano 42 km dróg gminnych, w tym na 36 km położono asfalt. Pozyskano środki unijne i wygospodarowano środki własne m.in. na termomodernizację budynku szkoły w Białopolu , pełnowymiarową salę gimnastyczną wraz ze stołówką szkolną, wielofunkcyjne boisko szkolne z kortem tenisowym oraz nowoczesny stadion sportowy. Wybudowano nową świetlicę wiejską w Strzelcach Kolonii oraz zmodernizowano wszystkie świetlice wiejskie. Pozyskano również środki unijne na wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w tym na budynki szkoły w Strzelcach i Urzędu Gminy oraz na montaż instalacji solarnych i pomp ciepła dla mieszkańców gminy.
Z uwagi na pandemię uroczysta sesja nie odbędzie się w szerokim gronie, dlatego zachęcamy do zapoznania się z załączoną prezentacją przygotowaną z okazji 30 – lecia odrodzonego samorządu terytorialnego.

PREZENTACJA XXX lecie odrodzonego samorządu

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30