ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

28 lipca 2021

Wójt Gminy Białopole informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Białopole, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie:

od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego za wnioski złożone w w/w terminie zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku

  • do końca października 2021 r.

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2021 roku – 100 l

Limit ilości oleju napędowego na średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła – 30 l (podstawą naliczenia zwrotu za jednostkę przeliczeniową bydła jest dokument wydany przez ARiMR)

Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2021 roku – 1 zł

Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2021 roku – 100 zł

Wzór wniosku akcyza

RODO

Oświadczenie

Oświadczenie o kategorii prowadzonego gospodarstwa

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30