Złote Gody

21 listopada 2022

W dniu 16 listopada 2022 r. w Białopolu odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia 23 par małżeńskich z terenu gminy Białopole, którą poprzedziła Msza Święta sprawowana w intencji jubilatów przez ks. Piotra Rawlika – Proboszcza parafii w Buśnie i ks. Mariana Wyrwę – Proboszcza parafii w Białopolu.

Medalami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za długoletnie pożycie małżeńskie” zostali odznaczeni Państwo: Barbara i Eugeniusz Bajkiewicz z Teremca, Zofia i Henryk Baranowscy ze Strzelec, Leokadia i Łucjan Fedec z Kicina, Maria i Krzysztof Gałczyńscy z Białopola, Wiesława i Henryk Góźdź z Grobelek, Danuta i Kazimierz Jagniccy z Białopola, Maria i Grzegorz Kędzierscy z Buśna, Halina i Antoni Kołodziejczyk z Raciborowic, Teresa i Jan Kowalczuk z Kicina, Maria i Adam Kuna z Raciborowic, Krystyna i Kazimierz Kusy z Teresina, Regina i Stanisław Łazarz z Maziarni Strzeleckiej, Danuta i Witold Mazurek z Raciborowic-Kolonii, Barbara i Romuald Piech z Horeszkowic, Maria i Janusz Rakowieccy z Raciborowic-Kolonii, Maria i Mieczysław Tokarscy ze Strzelec, Halina i Edward Ufnal z Buśna, Genowefa i Maciej Wańczyccy z Raciborowic, Antonina i Jerzy Warsowicz z Raciborowic, Emilia i Janusz Witek z Kicina, Zuzanna i Hipolit Woźniak z Buśna, Marianna i Józef Wójtowicz ze Strzelec oraz Helena i Wiesław Zienkiewicz z Białopola.

W  uroczystości oprócz jubilatów uczestniczyli członkowie rodzin oraz zaproszeni goście:  Pani Aneta Skoczylas z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Chełmie, Pani Beata Augustynek – Radna Powiatu Chełmskiego oraz Sekretarz Gminy, Pan Henryk Maruszewski – Wójt Gminy Białopole, Pan Waldemar Wilgos –  Przewodniczący Rady Gminy Białopole , Pan Mieczysław Niedźwiedzki- Wiceprzewodniczący Rady Gminy Białopole i Z-ca Kierownika USC – Pani Jolanta Masłowska.  Dostojnym jubilatom przybyłym na uroczystość wręczono medale Prezydenta RP, listy gratulacyjne oraz bukiety kwiatów. Dopełnieniem wzruszającej ceremonii były życzenia od najbliższych, występ zespołu „Tęcza” dedykowany jubilatom oraz słodki poczęstunek.

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30