Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Białopole

6 października 2020

Dnia 14 września 2020 r. /poniedziałek/ o godzinie 9oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białopolu odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.

3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.

4. Przyjęcie informacji z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

5. Przyjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XVIII/105/20 Rady Gminy Białopole z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Białopole oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wojsławice.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Białopole na lata 2019 – 2039”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

9.  Wolne wnioski i zapytania radnych.

10.  Zakończenie obrad.

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30