Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Białopole 7 grudnia 2021 r.

2 grudnia 2021

Dnia 07 grudnia 2021 r. /wtorek/ o godzinie 12oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białopolu odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
 3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
 4. Informacja z wypełniania obowiązku składania oświadczeń majątkowych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Białopole na lata 2022 – 2027.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białopole na lata 2022 – 2024.
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach pożytku publicznego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Białopole.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 11. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 12. Zakończenie obrad.

Proszę o uczestnictwo w obradach.

 

 

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30