Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Białopole 31 maja 2023 r.

26 maja 2023

Dnia 31 maja 2023 r. /środa/ o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białopolu odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole, z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
4. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Białopole za 2022 rok.
5. Przedstawienie raportu z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025, za rok 2022.
6. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego za 2022 rok.
7. Informacja Komendanta Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Białopole o odbytych zebraniach sprawozdawczych i bieżącej działalności OSP.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Chełm w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
11. Wolne wnioski i zapytania radnych.
12. Zakończenie obrad.

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30