Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Białopole 29 grudnia 2021 r.

23 grudnia 2021

Dnia 29 grudnia 2021 r. /środa/ o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białopolu odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole, z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
4. Uchwalenie budżetu gminy na 2022 rok:
a) zapoznanie z opiniami stałych komisji i RIO dotyczącymi projektu budżetu,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
d) podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2022 r.
5. Przyjęcie planów pracy stałych komisji i rady gminy na rok 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wypłaty diet dla sołtysów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Białopole na 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
11. Wolne wnioski i zapytania radnych.
12. Zakończenie obrad.

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30