Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Białopole 28 sierpnia 2023 r.

24 sierpnia 2023

Dnia 28 sierpnia 2023 r. /poniedziałek/ o godz.9oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białopolu odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
 3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Białopole.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wojsławice.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego na terenie gminy Białopole.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z innej formy wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Białopole.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 11. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 12. Zakończenie obrad.

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30