Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Białopole 28 grudnia 2023 r.

20 grudnia 2023

Dnia 28 grudnia 2023 r. /czwartek/ o godzinie 12.oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białopolu odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole, z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
3.Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
4.Uchwalenie budżetu gminy na 2024 rok:
a) zapoznanie z opiniami stałych komisji i RIO dotyczącymi projektu budżetu,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
d) podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2024 r.
5.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminie ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Białopole.
6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2024r.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad.

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30