Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Białopole 26 września 2023 r.

21 września 2023

Dnia 26 września 2023 r. /wtorek/ o godz.11oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białopolu odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
 3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
 4. Zapoznanie się z informacją inwestora w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji wytwarzania organiczno- mineralnego środka poprawiającego właściwości gleby wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Buśno.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Białopole
  na rzecz użytkownika wieczystego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 9. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 10. Zakończenie obrad.

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30