Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Białopole 25 marca 2024 r.

20 marca 2024

Dnia 25 marca 2024 r. /poniedziałek/ o godz. 11oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białopolu odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
 3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białopolu.
 5. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2023 oraz efektów jego realizacji.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 -2027.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 w Gminie Białopole za 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych oraz kandydatów na strażaków ochotników straży pożarnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wojsławice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zakończenie obrad.

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30