Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Białopole 24 stycznia 2024 r.

19 stycznia 2024

Dnia 24 stycznia 2024 r. /środa/ o godz. 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białopolu odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole,  z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
 3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
 4. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2023 rok.
 5. Informacja z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami za 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Białopole.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Buśnie na realizację zadania pn.: Remont chóru i sufitu nad chórem w zabytkowym kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Buśnie” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Białopole na lata 2024 – 2027.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie obrad.

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30