Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Białopole 24 lutego 2023 r.

20 lutego 2023

Dnia 24 lutego 2023 r. /piątek/ o godzinie 11oo  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białopolu odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do porozumienia, którego liderem jest Gmina Białopole w sprawie opracowania i wdrażania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego obejmującego następujące Gminy: Białopole, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź, Dubienka, Dorohusk, Horodło, na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2035 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
5. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 — 2023.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 — 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Białopole.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2024 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
10. Wolne wnioski i zapytania radnych.
11. Zakończenie obrad.

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30