Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Białopole 24 kwietnia 2023 r.

19 kwietnia 2023

Dnia 24 kwietnia 2023 r. /poniedziałek/ o godzinie 11.oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białopolu odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
4. Pojęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Białopole.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białopole.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmskiemu.
11. Wolne wnioski i zapytania radnych.
12. Zakończenie obrad.

 

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30