Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Białopole 24 czerwca 2024 r.

19 czerwca 2024

Dnia 24 czerwca 2024 r. /poniedziałek/ o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białopolu odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole, z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Białopole za 2023 rok:
a) przeprowadzenie debaty nad raportem;
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Białopole.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Białopole z wykonania budżetu za 2023 rok oraz uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok:
a) zapoznanie z opiniami Stałych Komisji Rady w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Białopole za 2023 rok;
b) zapoznanie z uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Białopole za 2023 rok;
c) zapoznanie z opiniami RIO dotyczącymi oceny sprawozdania oraz oceny wniosku Komisji Rewizyjnej;
d) dyskusja;
e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Białopole z wykonania budżetu za 2023 rok;
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białopole na 2024 rok”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad.

 

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30