Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Białopole 23 lutego 2024 r.

19 lutego 2024

Dnia 23 lutego 2024 r. /piątek/ o godz. 12oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białopolu odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
 3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Białopole na 2024 rok”.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej na Wójta Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zakończenie obrad.

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30