Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Białopole 23 czerwca 2023 r.

20 czerwca 2023

Dnia 23 czerwca 2023 r. /piątek/ o godzinie 13oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białopolu odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole, z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji z dnia 3 kwietnia 2023 r. zgodnie z właściwością.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji .
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
8. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Białopole za 2022 r.
a) przeprowadzenie debaty nad raportem
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Białopole.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Białopole z wykonania budżetu za 2022 r. oraz uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.
a) zapoznanie z opiniami Stałych Komisji Rady w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Białopole za 2022 r.
b) zapoznanie z uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Białopole za 2022 r.
c) zapoznanie z opiniami RIO dotyczącymi oceny sprawozdania oraz oceny wniosku Komisji Rewizyjnej.
d) dyskusja
e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Białopole z wykonania budżetu za 2022 r.
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.
10. Wolne wnioski i zapytania radnych.
11. Zakończenie obrad.

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30