Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Białopole 19 sierpnia 2021 r.

12 sierpnia 2021

Dnia 19 sierpnia 2021 r. /czwartek/ o godzinie 8oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białopolu odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
  3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Białopole.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Białopole na rok szkolny 2021/2022.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wojsławice.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Białopole za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
  9. Wolne wnioski i zapytania radnych.
  10. Zakończenie obrad.

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30