Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Białopole 18 marca 2021 r.

15 marca 2021

Dnia 18 marca 2021 r. /czwartek/ o godzinie 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białopolu odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
 3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białopolu za 2020 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących własność Gminy Białopole na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białopole na 2021 rok.”
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chełm.
 14. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 15. Zakończenie obrad.

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30