Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Białopole – 17 grudnia 2020 r.

14 grudnia 2020

Dnia 17 grudnia 2020 r. /czwartek/ o godzinie 12oow sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białopolu odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
  3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Białopole na 2021 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Białopole.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
  7. Wolne wnioski i zapytania radnych.
  8. Zakończenie obrad.

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30