Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Białopole 14 lutego 2022 r.

8 lutego 2022

Dnia 14 lutego 2022 r. /poniedziałek/ o godzinie 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białopolu odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
3.Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2022 rok.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Białopole w drodze darowizny.
6.Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2023 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
10.Wolne wnioski i zapytania radnych.
11.Zakończenie obrad.

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30