ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE DLA WŁAŚCICIELI ORAZ PERSONELU PUNKTÓW SPRZEDAŻY ALKOHOLU

4 października 2021

Szanowni Państwo,

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Urzędzie Gminy w Białopolu wraz z Wójtem Gminy Henrykiem Maruszewskim uprzejmie zawiadamia o nieodpłatnym szkoleniu dla przedsiębiorców oraz ich pracowników sprzedających alkohol na terenie gminy Białopole.

TERMIN SZKOLENIA: 25 październik 2021r. (poniedziałek) godzina 12:00 – 14:00

MIEJSCE: Urząd Gminy w Białopolu, ul. Chełmska 1, 22 – 135 Białopole SALA KONFERENCYJNA NR 3 (PARTER)

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie stacjonarnej przez trenera Panią Barbarę Czyż i obejmować będzie m.in. omówienie obowiązujących aktów prawnych dotyczących sprzedaży alkoholu oraz wyrobów tytoniowych, porady dla sprzedawców z zakresu zasad odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu, omówienie konsekwencji wynikających ze sprzedaży alkoholu nieletnim, naukę asertywnej odmowy oraz sposoby postępowania w sytuacjach nietypowych.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i obowiązkowy. Koszty udziału pokrywa Gmina Białopole.

W związku z powyższym proszę o podanie imienia i nazwiska osób, które będą uczestniczyć w szkoleniu, w terminie do dnia 21 października 2021 r. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub w siedzibie Urzędu Gminy w Białopolu, pok. 13  lub pod nr tel. 82 568 22 46.

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30