W dniu 18.11.2023r. w GOK Werbkowice odbył się XIII Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych, który skierowany był do zespołów z powiatu hrubieszowskiego oraz z powiatów z nim sąsiadujących. Celem Festiwalu była pielęgnacja i popularyzacja pieśni ludowych naszego regionu z uwzględnieniem autentycznego repertuaru i sposobów wykonania, konfrontacja dorobku artystycznego zespołów oraz doskonalenie warsztatu twórczego, wymiana doświadczeń uczestników i instruktorów.

W Festiwalu udział wzięło 42 zespoły podzielone na dwie kategorie. W tym roku naszą gminę reprezentował Zespół „Borowianki” z Raciborowic-Kolonii, który zaprezentował utwór: „Kupiła mama spódnice”, Zespół „Flowers” z Białopola, który zaśpiewał: „Haniś moja Haniś” oraz Zespół „Remedium” z Białopola, przedstawił: „Oj Ty rzeko”. Wśród nagrodzonych podczas Festiwalu znalazły się również nasze zespoły. W kategorii Zespół występujący z akompaniamentem elektrycznych instrumentów klawiszowych oraz podkładem muzycznym mp3 lub CD – 1 miejsce – zajął Zespół Flowers”, natomiast w kategorii Zespoły występujące a’capella, z akompaniamentem instrumentów akustycznych Zespół „Remedium” otrzymał wyróżnienie.

Gratulujemy naszym zespołom i dziękujemy za reprezentowanie Gminy Białopole.