UWAGA ! Przedłużenie terminu składania oświadczeń

5 maja 2023

Przypominamy, że zgodnie z art 3 ust. 3 pkt 1 i 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz. U z 2022, poz. 2519) każdy właściciel lub osoba użytkująca nieruchomość, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków ma obowiązek złożyć w urzędzie gminy oświadczenie o sposobie gromadzenia nieczystości ciekłych.
Na podstawie złożonego zgłoszenia dokonywany jest wpis do gminnej ewidencji .
Informujemy, że zgodnie z ustawą właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są zobowiązani do udokumentowania faktu korzystania z usług wywozu nieczystości przez przedsiębiorcę posiadającego odpowiednie zezwolenie. Dokument taki trzeba będzie okazać w przypadku kontroli oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.
Oświadczenie należy składać do przedłużonego terminu 30.06.2023 r.

Oświadczenie o sposobie gromadzenia nieczystości ciekłych z nieruchomości

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30