Uwaga mieszkańcy Gminy Białopole !

30 marca 2023

Wójt Gminy Białopole informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2022, poz. 2519) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym Wójt Gminy Białopole zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Białopole o wypełnienie oświadczenia o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szamba), przydomowej oczyszczalni ścieków lub jego braku i dostarczenie do Urzędu Gminy w Białopole w terminie nieprzekraczalnym do dnia 04.05.2023 r. W przypadku nie złożenia oświadczenia Wójt Gminy Białopole będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne. Jednocześnie informujemy, że w przypadku przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.

Oświadczenie o sposobie gromadzenia nieczystości ciekłych z nieruchomości

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30