Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

5 czerwca 2023

Wójt Gminy Białopole informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozytywnie rozpatrzył złożony przez Gminę Białopole wniosek o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” 

W związku z powyższym rolnicy z terenu gminy Białopole zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak:

  • folie rolnicze,
  • siatka i sznurek do owijania balotów,
  • opakowania po nawozach i typu Big Bag używanych w gospodarstwach rolnych,

mogą składać deklaracje dotyczące ilości odpadów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2023 r. Deklaracje można składać w Urzędzie Gminy Białopole (pokój nr 15). Wzór deklaracji można pobrać w tut. Urzędzie oraz ze strony internetowej Gminy Białopole. Oświadczenia rolników złożone po terminie nie zostaną uwzględnione.

Miejsce składowania odpadów z gospodarstw rolnych rolników z terenu gminy Białopole: PSZOK, ul. Polna 4, 22-135 Białopole w godz. pracy PSZOK tj. od 800-1400.

Odpady powinny być przygotowane do odbioru, oczyszczone ze wszelkich pozostałości masy zielonej, słomy, siana oraz gleby.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Białopole, pokój nr 15, w godzinach pracy Urzędu lub pod numerem telefonu tel. (82) 568 22 15.

Deklaracja

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30