Uroczyste spotkanie noworoczne

29 grudnia 2023

Po zakończeniu sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2023r. odbyło się  spotkanie noworoczne, zgodnie z tradycją samorząd  dokonał podsumowania mijającego roku.

Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Wilgos powitał wszystkich zaproszonych na uroczystą sesję w której uczestniczyli przedstawiciele instytucji i firm współpracujących z gminą, duchowni, radni, sołtysi,  kierownicy zakładów pracy i instytucji, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji społecznych, politycznych, strażacy.

Wójt Gminy Henryk Maruszewski podsumował kończący się rok, podziękował wszystkim za współpracę i pomoc w realizacji gminnych zadań oraz złożył życzenia na nowy rok.

W 2023  roku zrealizowano na terenie naszej gminy rekordowy zakres inwestycji  za kwotę ponad 31 mln zł. Dzięki owocnej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego i Starostwem Chełmskim wydaliśmy tylko 5,4 mln zł własnych środków własnych. Wraz z powiatem pozyskaliśmy 14,1 mln zł  z Rządowego Funduszu Polski Ład i Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, 6,8 mln zł pozyskaliśmy z Unii Europejskiej oraz 700 tys. zł z WFOŚiGW i WFOGR.

Zrealizowano m.in.  następujące zadania inwestycyjne:

  1. Zmodernizowano infrastrukturę wodociągową na terenie gminy.
  2. Wykonano Odnowę centrum miejscowości Białopole.
  3. Przebudowano 11,5 km dróg gminnych oraz 7,5 km dróg powiatowych.
  4. Zakupiono nowy średni  samochód strażacki dla OSP Białopole oraz wykonano remont remizy, który rozliczony zostanie w 2024r.
  5. Wykonano II etap modernizacji świetlicy w Strzelcach . Środki na to zadanie pozyskała OSP z PROW Lider+ obsługiwany przez LGD Ziemi Chełmskiej.
  6. Zakupiono i zainstalowano w Szkole Podstawowej  mobilną   strzelnicę  wirtualną.
  7. Na ukończeniu jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy. W ramach inwestycji  wymieniono żarowych 250 lamp na energooszczędne – ledowe oraz zamontowanych będzie 200 lamp solarnych. Formalne zakończenie i rozliczenie tej inwestycji zostanie  przeprowadzone w 2024r.

Tradycyjnie oprócz inwestycji w minionym roku Gminny Ośrodek Kultury wspólnie ze Szkołą Podstawową, Stowarzyszeniami, Parafiami organizował wiele imprez kulturalnych oraz sportowych. M.in.: Turnieje regionalne, powiatowe, Święto Rodziny oraz Koncert Bożonarodzeniowy. Podziękowania należą się naszym duszpasterzom ks. Marianowi Wyrwa Proboszczowi Parafii Białopole oraz ks. Piotrowi Rawlik Proboszczowi Parafii Buśno za krzewienie  wiary katolickiej poprzez sport i kulturę. Z inicjatywy księdza Mariana powstał teatr szkolny „Warto”,  wystawił w sali widowiskowej Hrubieszowskiego Domu Kultury spektakl Erica-Emmanuela Schmitta „Oskar i Róża”.

Kultywując polską tradycję i obrzędowość jak dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń i przyjmowanie kolędników w dalszej części uroczystości wystąpił Szkolny Zespół „Tęcza”.

Uroczyste spotkanie zakończył wspólny opłatek.

 

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30