Sztandarowe inwestycje zakończone

17 sierpnia 2023

Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Białopole

Realizację  inwestycji pn.“Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Białopole” zakończono w dniu 20 lipca b.r. W ramach projektu zmodernizowano ujęcia wody w Białopolu i Raciborowicach. M.in wykonano:

–  wymianę zestawów hydroforowych, osprzętu, filtrów;

– modernizację studni głębinowych wraz z montażem nowych pomp głębinowych;

–   roboty zewnętrzne; budowę zbiorników zewnętrznych wody; roboty ziemne; remont budynków stacji; nowe ogrodzenia i chodniki;

–   automatykę pracy stacji uzdatniania;

–  montaż instalacji paneli fotowoltaicznych;  wymianę wodomierzy z odczytem radiowym oraz wymianę wodomierzy głównych.

Wykonawcą zadania była firma STAL-BUD Wiesław Nastaj z siedzibą w Chełmie.

Wartość zadania wyniosła 7 mln 552 tys. zł, w tym 4 mln 306 tys. zł dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład, 1 mln zł otrzymana nagroda za najwyższy wzrost poziomu szczepień w powiecie, 1 mln 877 tys. zł subwencja celowa na inwestycje wodno – sanitarne oraz 369 tys. zł udział własny gminy.

 

 

Odnowa centrum miejscowości Białopole

Zadanie pn. “Odnowa centrum miejscowości Białopole” zakończono 7 sierpnia b.r.  Jest to inwestycja wielofunkcyjna,  która będzie służyć do organizacji imprez i uroczystości plenerowych oraz będzie również wykorzystywana jako targowisko. W ramach projektu m.in. wykonano:

– targowisko, parking oraz drogi dojazdowe,

–  budynek pełniący rolę administracyjno-usługową zasilany energią odnawialną, w którym zlokalizowane są również sanitariaty oraz poczekalnia dla pasażerów.

– w ramach projektu przebudowano sieć wodno-kanalizacyjną,

–   wykonano zagospodarowanie terenu,

– wykonano oświetlenie terenu, wspomagane energią OZE,

– wybudowano amfiteatr wraz z zapleczem dla artystów i nagłośnieniem oraz monitoring terenu.

Wykonawcą zadania była firma DAW-BRUK Dawid Sarzyński z siedzibą w Srebrzyszczu, która zrealizowała inwestycję ponad miesiąc przed terminem.

Wartość inwestycji wyniosła 5 mln 277 tys. zł, w tym 4 mln 482 tys. zł dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz 795 tys. udział własny gminy.

 

 

 

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30